01 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS / HIV

Ο HIV, ο ιός που προκαλεί το AIDS, βρίσκεται σε ποσότητες ικανές για να μολύνουν:

  1. Στο αίμα
  2. Στο σπέρμα και στα κολπικά υγρά
  3. Στη βλέννη που καλύπτει το ορθό
  4. Στο μητρικό γάλα

Ο HIV μεταδίδεται με τους εξής τρόπους:

  1. Με το αίμα
  2. Με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις
  3. Με κοινή χρήση σύριγγας
  4. Από τη μητέρα στο νεογνό (κάθετη μετάδοση)

O ιός επιζεί στο περιβάλλον εκτός του ανθρώπινου οργανισμού για ελάχιστη ώρα.

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες μεταδόσεις του HIV αποδίδονται στην απροφύλακτη σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών. H παρατηρούμενη μείωση στις νέες διαγνώσεις κατά τα τελευταία έτη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι πλέον τα περιστατικά που διαγιγνώσκονται με HIV ξεκινούν άμεσα αντιρετροϊκή θεραπεία, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί και στη χώρα μας και η οποία αποδεδειγμένα μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης του HIV. Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2020, η μείωση που παρατηρείται στις νέες διαγνώσεις HIV θα πρέπει να ερμηνευτεί με προσοχή, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας  SARS-CoV-2, η οποία ενδεχομένως να περιόρισε την πρόσβαση στον διαγνωστικό έλεγχο για τον HIV.

Η συστηματική και ασφαλής χρήση του προφυλακτικού, η στοχευμένη αγωγή υγείας, ο τακτικός έλεγχος για τον HIV και τα άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα Νοσήματα, η άμεση έναρξη και η συστηματική λήψη της αντιρετροϊκής αγωγής μετά τη διάγνωση, η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και η εξάλειψη του στίγματος αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη του βασικού στόχου του UNAIDS και θα πρέπει να αποτελέσουν το περιεχόμενο μιας επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της επιδημίας στην Ελλάδα.

Σε αυτή την Εθνική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Μένουμε ασφαλείς, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους φορείς, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών για μια κοινή και αειφόρο προσπάθεια που δίνει αξία στο άτομο.


Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κυριάκο και την Δέσποινα για την διάθεση τους να πρωταγωνιστήσουν στο συγκεκριμένο concept!!!
Model : Kiriakos Aggeloglou
Model : Despina Yianni

Share this post: